Σκοποί κ Δραστηριότητες του Συλλόγου

Σκοποί του Συνδέσμου

  • Η ενημέρωση των Εφέδρων σε Εφεδρεία Αξιωματικών που απολύονται από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) επί των τεχνολογικών εξελίξεων που οφείλονται στην εισαγωγή νέων οπλικών συστημάτων και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και ηγεσίας.
  • Η βελτίωση της ετοιμότητας των εφεδρικών δυνάμεων της Χώρας για την καλύτερη αντιμετώπιση
    εκτάκτων αναγκών, καθώς επίσης και προβλημάτων που ανακύπτουν σε περίπτωση επιστράτευσης και πολεμικής κινητοποίησης.
  • Η ανάπτυξη δραστηριότητας για την προώθηση του εθελοντισμού.
  • Η ανάπτυξη ευρείας πολιτιστικής δραστηριότητας για την προώθηση του εφεδρικού πνεύματος.
  • Η καλλιέργεια της ψυχικής ενότητας μεταξύ των εκτός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων Εφέδρων
  • Αξιωματικών και η επιδίωξη της ηθικής και πνευματικής εξύψωσής τους και
  • Η διατήρηση της επαφής τους με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Μέλη των Ενώσεων

Μέλη των ΣΕΑΝ είναι οι Έφεδροι σε εφεδρεία Αξιωματικοί και των τριών κλάδων των Ε.Δ. που ελεύθερα και με δική τους προαίρεση επιθυμούν να γίνουν μέλη τους και εγγράφονται στον οικείο Σύνδεσμο του νομού που κατοικούν, μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις των Ε.Δ. και την εγγραφή τους στα στελέχη της εφεδρείας. Στους ΣΕΑΝ μπορούν να γίνουν κανονικά μέλη και οι Έφεδροι Ανθυπασπιστές.

Η ιδιότητα του μέλους διατηρείται και μετά την κατάληψη του ενδιαφερομένου από το προβλεπόμενο
για το βαθμό του όριο ηλικίας, σύμφωνα με το νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών των Μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών.

Όργανα διοίκησης των Ενώσεων

Η Ομοσπονδία διοικείται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (Κ.Δ.Σ.), ενώ οι Σύνδεσμοι από Διοικητικά ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 535 Συμβούλια (Δ.Σ.). Η θητεία των παραπάνω οργάνων είναι τριετής.

Η σύνθεσή τους έχει ως ακολούθως:
Του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΠΟΕΑ (Κ.Δ.Σ. ΑΠΟΕΑ)
Αποτελείται από είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο και είκοσι (20) μέλη.
Των Συνδέσμων
Αποτελείται από εννέα (9) μέλη, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο και τέσσερα (4) μέλη. Τα παραπάνω Συμβούλια αποτελούν τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης των νομικών προσώπων που αντιπροσωπεύουν και υπόκεινται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους στον έλεγχο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Εκλογή Οργάνων

Τα μέλη του Κ.Δ.Σ. της ΑΠΟΕΑ και των Δ.Σ. των ΣΕΑΝ αφού συνέλθουν μέσα σε έναν μήνα από την εκλογή τους, σε ειδική γι’ αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο.

Τα μέλη του Κ.Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εκλέγουν κατά τον ίδιο παραπάνω αναφερόμενο τρόπο τα τέσσερα (4) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ) της Ομοσπονδίας, τα οποία μαζί με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Κ.Δ.Σ. συνθέτουν την ΕΕ. Από τα επτά (7) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής τα πέντε (5) τουλάχιστον πρέπει να διαμένουν στο Νομό Αττικής.

Γραφεία Υπηρεσίας Εφέδρων Νομού

Ο Διευθυντής και ο βοηθός Διευθυντή των Γραφείων Υπηρεσίας Εφέδρων Νομού (ΓΥΕΝ) επιλέγονται κατά προτεραιότητα από τις τάξεις των εξ εφέδρων προερχομένων εφέδρων αξιωματικών. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι έφεδροι εξ εφέδρων ή δεν επιθυμούν να αναλάβουν τα καθήκοντα του Διευθυντή και του βοηθού, είναι δυνατός ο ορισμός εφέδρων αξιωματικών εκ μονίμων. Η επιλογή των παραπάνω πραγματοποιείται από τη ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ, σε συνεργασία με τους Συνδέσμους Εφέδρων Αξιωματικών εκάστου νομού (ΣΕΑΝ) ή τα Παραρτήματα των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών, ο δε διορισμός αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόταση της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ.

Δραστηριότητες του Συνδέσμου

Κατά την μεγάλη χρονικά πορεία του ο Σύνδεσμος έχει να επιδείξει πολλές και ποικίλες δραστηριότητες.  Διοργανώνουμε πολλές εκδρομές - επισκέψεις σε ακριτικά φυλάκια. Επικοινωνούμε με τους λαμπρούς ακρίτες μας, θαυμάζουμε το πονθηρό τους βλέμμα τη κορμοστασιά τους , τη λεβέντικη, τον  πατριωτισμό τους , την περηφάνια τους, το μεγαλείο της ψυχής τους και πάντα γνωρίζουμε με αίσθημα σιγουριάς και με τη σκέψη ότι ο στρατός καλά κρατεί.

"Οι Έφεδροι Αξιωματικοί προμαχούν και πάντοτε υπέρ των ιδεωδών της ψυχής μας, παραμένουν και εν ειρήνη άγρυπνοι φρουροί της πατρίδας μας". Κάνουμε προσκυνήματα και εκδρομές για απόδοση χρέους τιμής σε τόπους θυσίας. Επισκεφτήκαμε το Μαραθώνα, την Αγία Λαύρα.  Στο ιστορικό μοναστήρι μας καλωσόρισε ο καθηγούμενος της μονής π. Φιλάρετος λέγοντας: "Μπροστά σας έχετε το ιστορικό λάβαρο της επανάστασης του 1821, που ύψωσε ο Π.Π. Γερμανός και όρκισε τους πολέμαρχους του αγώνα κάτω από τον ίσκιο του ιστορικού πλάτανου που συνεχίζει με το θρόισμα των φύλλων του να αχολογεί την ιαχή "Ελευθερία ή θάνατος". Για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία. Πλημμυρισμένοι από εθνική περηφάνια και εκπληρώνοντας  ένα χρέος τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους άξιους της πατρίδας μας ελευθερωτές, επιδώσαμε στον καθηγούμενο "χρυσό στεφάνι" και τον  παρακαλέσαμε να τοποθετήσει το αφιέρωμά μας αυτό σε περίοπτη θέση.

Νους και καρδιά αιχμαλωτίστηκαν τρυφερά πολλές φορές και αναμνησθήκαμε  ημερών ιστορικών, ανδρών επιφανών και γυναικών ενδόξων. Αυτό συνέβη στην Αλαμάνα, στη Γραβιά, στο Μεσολόγγι, στο Ζάλογγο, στα Γιάννενα και σε πολλούς άλλους ιστορικούς τόπους.

Επικοινωνία

Κύπρου 80, 41221, Λάρισα
Τ: 2410532101
E: [email protected]
Αριθμός λογαριασμού ALPHA BANK
GR77 0140 3000 3000 0200 1000 120

Ανακοινώσεις

Δραστηριότητες

Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών ν. Λάρισας

Κύπρου 80, 41221, Λάρισα
τηλ. & φαξ 2410.532101
Copyright © 2010 - 2024 Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών ν. Λάρισας. All rights reserved | Created by AtMedia.gr
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram